Con của người nước ngoài sinh ra ở Việt Nam có được mang quốc tịch nước nào?

  29/03/2019

 Con của người nước ngoài sinh ra ở Việt Nam có được mang quốc tịch Việt Nam?

Vợ chồng bạn em là người El Salvador, hiện đang sinh sống tại Việt Nam và có một 
đứa con được sinh ra tại Việt Nam. Vậy, con anh chị ấy có được mang quốc tịch
Việt Nam hay không? Pháp luật Việt Nam có cho phép mang 2 quốc tịch hay không?
Trường hợp cháu bé có quốc tịch Việt Nam, khi theo gia đình về El Salvador thì
cháu bé có thêm quốc tịch El Salvador, lúc đó cháu có được giữ quốc tịch Việt Nam không? 

Gửi bởi: Phạm Hà My 

Kết quả hình ảnh cho quốc tịch

✔️ Trả lời có tính chất tham khảo:

Về vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời như sau:
Pháp luật về quốc tịch của Việt Nam không quy định và cho phép trẻ em có cha mẹ
là công dân nước ngoài được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
Như vậy, cháu bé có cha mẹ là công dân El Salvador thì sẽ mang quốc tịch El Salvador
của cha mẹ và không có quốc tịch Việt Nam.
Bên cạnh đó, Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: "Nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch
Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác".
 Như vậy, pháp luật Việt Nam
không cho phép mang 2 quốc tịch. 
Nếu cha mẹ cháu muốn con có quốc tịch Việt Nam thì cha mẹ cháu làm thủ tục xin
nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu. Việc nhập quốc tịch Việt Nam của cháu sẽ được
thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Theo Trang CSDL quốc gia về thủ tục hành chính

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag