Hiển thị
  14/07/2017

Thành lập hai chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên tại Đà Nẵng và Quảng Bình

Để tạo điều kiện cho trẻ em, người chưa thành niên, người chưa thành niên phạm tội, người chưa thành niên là nạn nhân của tội phạm được tư vấn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Lượt truy cập
  • 1
  • 338
  • 542,331