Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em

  21/12/2023

Vừa qua, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em ngày 12/12/2023 tại Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đây là chuyến đi tuyên truyền pháp luật cuối cùng đánh dấu sự thành công của Trung tâm trong công cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các địa phương trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang họcCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và bệnh việnCó thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người

Hải Linh

Bình luận

Danh sách Tag