LÀM THẾ NÀO ĐỂ RÚT NGẮN THỜI GIAN XÓA ÁN TÍCH?

  29/03/2019

 Rút ngắn thời gian xóa án tích

Tôi bị tòa án kết án 18 tháng tù. Tôi đã thi hành xong bản án và về tái hòa nhập tại nơi cư trú, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại địa phương được 1 năm. Hiện tại do hoàn cảnh gia đình nên tôi muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Vậy xin hỏi bao lâu nữa mình được xóa án tích . Và có trường hợp nào đặc biệt để rút ngắn thời gian xóa án tích không ạ?

Gửi bởi: Nguyễn Văn Phong 

✔️  Trả lời có tính chất tham khảo

Chào bạn, theo quy định của Điều 69 Bộ luật hình sự năm 2015:
"1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này. 
Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.
2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích."
Điều 70 về đương nhiên được xóa án tích quy định:
“1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.
3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này..." 
Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của bạn nếu từ khi chấp hành xong hình phạt tù 18 tháng bạn đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì trong thời hạn 02 năm bạn đương nhiên được xóa án tích. Bạn mới chấp hành xong bản án 01 năm, cần thêm 01 năm để được đương nhiên xóa án tích.
Tại Điều 72 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về xóa án tích trong trường hợp đặc biệt quy định: “ Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên, bạn có thể được xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.
 

Trả lời bởi: Lê Thị Thu Hiền - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;# 

 
 

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag