Những Luật gia nghỉ hưu nhưng vẫn gần dân, giúp dân

  11/10/2023

Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân đăng bài:

"Trong 10 năm qua, Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên thuộc Hội Luât gia Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và từ thiện xã hội.

https://tapchitoaan.vn/nhung-luat-gia-nghi-huu-nhung-van-gan-dan-giup-dan9430.html?fbclid=IwAR0j5DuRz0GCLouPbTWjZ_27cobBdu99503jit-qb6VrGvzp7vBTUzHXJTY".

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag