Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên ký kết Thỏa Thuận Hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

  17/08/2023

      Nhằm tăng cường phạm vi hoạt động tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng, ngày 12/8/2023, đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên do bà Đặng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm làm đại diện đã ký kết Thỏa Thuận Hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa do ông Trịnh Văn Lâm – Chủ tịch Hiệp Hội làm đại diện.

      Thỏa Thuận Hợp tác này mang tính chiến lược, lâu dài có thời hạn 05 năm từ 2023 -2028. Theo đó, mục tiêu Thỏa Thuận Hợp tác mong muốn hướng đến là:

- Hỗ trợ pháp luật cho các Doanh nghiệp có người đại diện là Doanh nhân cựu chiến binh tại tỉnh Thanh Hóa đặc biệt là các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc Doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung, và các quy định pháp luật liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, lao động, thuế, bảo hiểm xã hội,…

- Hỗ trợ tư vấn miễn phí giải quyết các vướng mắc liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp ….cho các đối tượng chính sách được Hiệp hội phê chuẩn;

- Góp phần giảm thiểu các rủi ro pháp lý, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn;

- Tăng cường mối quan hệ giữa Trung tâm với Hiệp hội.

      Để thực hiện các mục tiêu này, Thỏa thuận Hợp tác đã xây dựng chương trình hợp tác như sau:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật, cập nhật văn bản pháp luật có hiệu lực mới, cung cấp biểu mẫu liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật thuế, sở hữu trí tuệ,…). Hoạt động mang tính chất thường xuyên.

- Tư vấn trợ giúp pháp lý thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được hai bên quy định chi tiết tại Phụ lục Thỏa thuận.

      Thỏa thuận Hợp tác được Hiệp Hội Doanh Cựu Chiến Binh tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên thảo luận kỹ lưỡng và ký kết trong không khí phấn khởi, nhiệt tình, là một sự kiện đánh dấu bước phát triển hợp tác và mở rộng quy mô hoạt động của Trung tâm trên cả nước. Hy vong việc triển khai thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác sắp tới gặt hái được nhiều thành công, làm tiền đề phát triển nhân rộng mô hình trên các tỉnh thành khác./.

CVP- Phạm Ngọc Hà.

Bình luận

Tin tức mới

Danh sách Tag